Compliance

alt text image

Det bliver vigtigere at dokumentere og redegøre for compliance i mange forskellige henseender. Derfor garanterer vi dig en høj compliance på vores IT-løsninger, hvor vi løbende investerer i at udarbejde, opdatere og implementere politikker, procesbeskrivelser og håndbøger.

 

Compliance handler både om, at have styr på data og processer, så vi lever op til krav og forordninger fra myndigheder. Endvidere handler compliance i ligeså høj grad om, at vi også efterlever de krav, der er fra softwareleverandører som Microsoft, Oracle, VMware med flere, i forhold til den måde vi licenserer vores kunder på, i vores datacentre. Dette sikrer at vi til enhver tid kan gennemgå en audit, uden at det skal afstedkomme en efterfølgende regning.

 

Med den nye persondataforordning, som træder i kraft i maj 2018, bliver vigtigheden af at have styr på data skærpet yderligere. Vi har derfor arbejdet ihærdigt, de seneste to år, på at sikre, at vi lever op til kravene, og at det er tydeligt aftalt hvem, der har ansvaret for data i den pågældende situation, kunden eller os.

Vi har vores egen databeskyttelsesansvarlige, data protection officer (DPO), og vi har udarbejdet en standard databehandleraftale, som vi meget gerne stiller gratis til rådighed for dig, i det samarbejde vi skal have sammen, så netop ansvarsfordelingen bliver tydeligt aftalt.

 

Vi arbejder løbende med kvalitetssikring generelt, og specifikt i vores driftsafdeling, hvor vi designer, projekterer, implementerer og drifter IT-løsninger. Hvert år har vi en gennemgribende revision af vores systemer og processer. Ved denne certificering garanterer vi et højere niveau af sikkerhed og kvalitet end den generelle standard på markedet. Dette sikrer, at din IT-infrastruktur både er sikker og fremtidssikret hos os.

 

 

Spørgsmål?

Vi er glade for, at vi kan hjælpe dig

Vores team er klar til dig!

Kontakt os