We do

Pharma, Forening og Public

IT-services til Pharmabranchen, Foreninger og Offentlige virksomheder

Er din forretning inden for medicinal-, biotek- eller medicobranchen, kan du trygt overlade data og forretningskritiske applikationer i vores varetægt, vel vidende at vi har styr på sikkerhed, ændringer og logning.

Når talen falder på iq-dokumenter, testprotokol eller audit-sporbarhed, så falder de fleste virksomheder inden for IT-outsourcing fra. For os er disse begreber hverdag, og helt almindelige betegnelser som ligger op ad veletablerede processer og procedurer.

Siden vi indgik en aftale med vores første kunde, der krævede GxP compliance, har vi investeret både penge og ressourcer i at udarbejde og implementere politikker, procesbeskrivelser, håndbøger og sørget for dokumentationssikkerhed, blandt andet inden for følgende områder:

• IT-sikkerhed
• Kvalitetssikkerhed
• Medarbejdersikkerhed
• Adgangskontrol, fysisk og logisk
• Specifikke procesbeskrivelser for outsourcing og hosting
• Backup og restore processer
• Daglig overvågning
• Træning af medarbejdere

Der stilles fortsat krav til os, om at udbygge og forbedre vores compliance. Derfor arbejder vi med kvalitetssikring generelt, og specifikt i driftsafdelingen, hvor vi designer, projekterer, implementerer og drifter løsninger, så din IT-infrastruktur er fremtidssikret hos os.

Dette er medvirkende til at give dig den nødvendige høje standard for dokumentation, samt sikre at du trygt og sikkert kan overlade ansvaret for hele eller dele af din infrastruktur og applikationer til os.
Spørgsmål?

Vi er glade for, at vi kan hjælpe dig

Vores team er klar til dig!

Kontakt os