05 marts, 2018

Sentia investerer i Cloud-first

alt text image

Sentia investerer i Cloud-first

 

København og Amsterdam, 5. marts 2018 - Sentia annoncerer udvidelsen af dets aktiviteter med strategiske opkøb i Danmark. De seneste sæt af opkøb styrker yderligere Sentia med en unik palette af Amazon Web Services (AWS) og Microsoft Azure løsninger til forbedret betjening af store organisationer. Opkøbene er en del af Sentias ambitioner for europæisk markedslederskab inden for driftsstyringstjenester til håndteringen af komplekse og forretningskritiske applikationer i skalérbare og hybride cloud-platforme.

 

For omkring 18 måneder siden indtrådte Sentia på det danske marked med opkøbene af Solido og Jaynet. Nu benyttes samme opskrift på succes til udvidelsen med de strategiske opkøb af Hosters, Athena samt Cohaesio, så Sentia udgør nu en af de største managed cloud-tjenesteleverandører i de lande, hvor Sentia opererer. Sentias anerkendte integrationsramme vil tilvejebringe en meget kompetent cloud-first leverandør, mens en smidig og agil organisation fastholdes. Sentias ambition er at hjælpe kunder gennem ethvert skridt i rejsen fra egen administration af lokal infrastruktur til en cloud platform.

Vores mål er at blive førende europæisk cloud aktør inden for managed application continuity. Med den ekspertise, vi råder over inden for leverancen af managed cloud-løsninger til virksomheder med de mest komplekse behov, udnytter vi vores størrelse ved at arbejde sammen på områderne for compliance og teknologi. Vores tværeuropæiske teams forstærkes med værktøjer samt viden inden for emner som automatisering, AWS, Azure, hybrid cloud, containere samt regulativer om fortrolighed. Opkøbene vil styrke vores organisation som førende leverandør af innovative managed cloudtjenester i Vesteuropa. Ian Zein Sentia Group

HOSTERS ER SENESTE OPKØB I DANMARK

 

Hosters, stiftet i 2016, leverer cloud-løsninger til og administrerer it-infrastruktur for over 300 organisationer og er anerkendt for at drive cloud-innovation baseret på Microsoft Azure. Athena IT-Group, en dansk it og cloud-leverandør indtræder i gruppen med en bred portefølje af IT-løsninger til betjening af store organisationer. Samtidig tilfalder forretningsområdet for managed hosting til private samt offentlige organisationer under Cohaesio, Sentia Danmark. Med virket under det fælles brand og værdier vil Sentia Danmark fortsat betjene kunder gennem samme skræddersyede model, der omfatter lokale teams tæt på kunden. På samme tid tillader den europæiske dimension af gruppen, med kontorer i Holland, Belgien og Danmark, væsentlige kapacitetsfordele på områderne for forskning og udvikling samt vidensdeling af best-practice.

 

JAKOB NORUP UDNÆVNES ADMINISTRERENDE DIREKTØR

 

Den stærke lokale ledelse af de tre regioner fortsætter, som en del af Sentias kundeintime model. Ved fusionens gennemførsel, vil stiftere af Hosters blive aktionærer i Sentia Group. Jakob Norup indtræder i rollen administrerende direktør for Sentia Danmark med ansvaret for ledelsen af implementeringen af organisationens samlede strategi i Danmark. Jakob Norup vil overtage for Michael Meister, som succesfuldt har ledet Sentia i Denmark samt spillet en vigtig rolle for integrationen af de første opkøb.


Som hybrid cloud-modellen vinder frem, vil Sentia Danmark være unikt positioneret med leverancen af Amazon Web Services og Microsoft Azure, tilpasset kunders behov.

I dag stammer kundeværdi ikke længere fra teknologien i sig selv, men derimod fra måden hvorpå teknologien aktiverer forretningens udvikling og vækst. Enkeltstående produkter løser ikke komplekse forretningsudfordringer, hvorfor vi vil fastholde fokus på en holistisk cloud-first strategi. Jakob Norup Sentia Denmark

Sentia Danmark vil fremover fastholde fokus på cloud-innovation samt leverancen af infrastruktur på højeste sikkerheds- og complianceniveau gennem gruppens stabile leverancemodel og understøttet af centraliserede kompetencecentre. De seneste opkøb sikrer ligeledes den førende position samt innovative tilgang til hybride cloud-løsninger jævnfør Sentias erfaring for både private (Sentia cloud) og public (Amazon Web Services samt Microsoft Azure) cloud-løsninger. Den samlede viden og erfaring bidrager til Sentias vilje til skabelsen af en kultur bestående af ekspertise og kontinuitet, såvel internt som for kunder.

 

 

Dansk pressemeddelelse English press release
Spørgsmål?

Vi er glade for, at vi kan hjælpe dig

Vores team er klar til dig!

Kontakt os