CSR

alt text image

Sentias corporate social responsibility (CSR)

 

Sentia er forpligtet til at være en ansvarlig virksomhed. Dette ses både i måden, vi arbejder med vores kunder og medarbejdere på, og den måde vi påvirker samfundet på. Det er essentielt for os, at vores vigtigste ressource, medarbejderne, arbejder for en socialt ansvarlig virksomhed. Vi anerkender, at vores aktiviteter har indflydelse på samfundet, hvorfor vi forsøger at forvalte dette på en ansvarlig og bæredygtig måde.

 

Miljøprofil og grøn IT

 

Vi mener, at det er muligt at levere konkurrencedygtige produkter og tjenester, og samtidig have fokus på miljøet.

I 2009 konverterede vi til CO2-fri strøm fra danske vindmøller.

Når udetemperaturen er under 20 grader Celsius, køler vores datacenter på frikøling. Dette sænker vores strømforbrug, og dermed vores indflydelse på miljøet, en stor del af året.

 

I foråret 2015, var vi det første skandinaviske datacenter til at lancere en løsning, der leverer overskudsvarme fra vores datacenter i Glostrup til 300 husstande i Albertslund Kommune. 
Dette er en af vores energisparende initiativer, der understreger, at vi ønsker at levere miljøbevidste og innovative IT-løsninger. 

 

REGULÉRKRAFT

1. marts 2016 blev vi godkendt til regulérkraft. Det betyder, at offentligheden kan få glæde af vores nødstrømsgeneratorer, der kan levere el til det offentlige elnet, hvis og når der opstår kapacitets mangel. Vores generatoranlæg synkroniserer med elnettet både ved indkobling og udkobling uden afbrydelse.

For at blive godkendt til regulérkraft, har vi været igennem en længere proces. Vores generatoranlæg er blevet analyseret, målt og testet, for at sikre at vi kan leve op til alle kravene forbundet ved at levere el til det offentlige elnet.
Vi har haft et eksternt firma til at gennemgå vores hovedtavle og generatorinstallation, for at sikre at installationen lever op til gældende regler.

Siden implementeringen i 2016 har vi allerede flere gange leveret el til det offentlige elnet og bidraget til at forsyningssikkerheden i Danmark, ligger på et af de højeste niveauer i verden.

#

 

 

Medarbejder vilkår

 

Ingen medarbejdere hos Sentia er organiseret, men alle medarbejdere er naturligvis ansat under gældende funktionærlov og forhandler selv deres vilkår ved den årlige lønsamtale.

 

I 2015 implementerede Sentia, nye vilkår for overarbejde og afspadsering. Det betyder, at alle medarbejdere kender og har underskrevet vilkår omkring overarbejde, der i alle henseender prioriterer afspadsering forud for overarbejdsbetaling, der kun tages i brug når absolut nødvendigt.

 

Vi måler hvert år tilfredsheden blandt medarbejderne, heri indgår også spørgsmål omkring ansættelsesvilkår. Ved seneste medarbejdertilfredshedsundersøgelse deltog 92 % af medarbejderne og gav i gennemsnit en karakter på 5,9 på en skala fra 1 til 7.

 

Vores virksomhedsadfærd er baseret på principper om ærlighed, lighed og integritet. Vi giver vores medarbejdere værktøjerne til personlig vækst og stimulerer samarbejdet på tværs af teams. Vores medarbejdere holdes ajour med relevant uddannelse og ved at opnå specifikke certificeringer.

 

Som en både ordentlig og professionel virksomhed, følger vi naturligvis de CSR principper beskrevet i FN Global Compacts principles.

Det vil sige, at vi med vores ansættelsesvilkår ikke medvirker til krænkelse af hverken menneskerettigheder eller diskrimination, samt sikrer, at alle medarbejdere arbejder efter danske vilkår, hvor der ikke benyttes hverken børnearbejde eller tvangsarbejde.

Vores medarbejdere har et sikkert og sundt arbejdsmiljø, som er i overensstemmelse med gældende sundheds- og sikkerhedsstandarder.

 

Spørgsmål?

Vi er glade for, at vi kan hjælpe dig

Vores team er klar til dig!

Kontakt os