BI-løsninger, der
hjælper dig træffe de
rigtige beslutninger.

Forretningsindsigt
Forretningsindsigt

Transformér kompleks data til handlingsbare resultater og anvend righoldig forretningsindsigt til at forbedre dine processer for beslutningstagning.

Overvåg din forretningspuls
Anvend den data, din organisation genererer til at holde skarpt øje med din forretning. Forretningsviden giver dig overskuelig indsigt i dine data, gør dem relevante på tværs af hele organisationen og driver en bedre beslutningstagning.

Gør data mere delbar

Vores robuste løsninger omdanner alle dine data til resultater, der er forståelig for hele organisationen.

Træf bedre beslutninger

Benyt forretningsindsigt og foretag bedre beslutninger baseret på reelle data indefra og udenfor din organisation – stol ikke på mavefornemmelser.

Transformér kompleks data til handlingsbare resultater

Skab grundlag for handlig ved at skabe troværdige, visuelle rapporter der afdækker muligheder og forbedringer.

Forstærk compliance

Opdag potentielle trusler mod compliance og sikkerhed og få evnen til at forudsige hændelser før de sker.

Informerede forretningsbeslutninger

Vores løsning for forretningsindsigt er baseret på Microsoft Azure SQL og Microsoft SQL Server og giver dig evnen til at transformere data fra enhver lokation eller enhed til handlingsbare resultater. Dette gør dig i stand til at træffe informerede forretningsbeslutninger baseret på den data, din organisation allerede genererer.

Innovationsindsigt

Holdt skarpt øje med fremskridtene af dine innovationsprojekter med overskuelig indsigt baseret på reelle data. Opnå evnen til at forudsige, hvilket gør dig i stand til at tilpasse din retning, forøge innovationshastigheden samt optimere performance.

Et enkelt overblik over din forretningstilstand

Overvåg din virksomheds performance kontinuerligt ift. forretningsprocesser, applikationsperformance og compliance i ét komplet overblik. Vores løsning for forretningsindsigt samler al den information, du behøver for at føre dine forretningsbeslutninger til et nyt niveau.

En klar vision 
på vejen 
til succes

Som en Managed Service Provider (MSP) for førende cloud-udbydere som Microsoft Azure og AWS, designer, bygger og håndterer vi cloud-tjenester og leverer 24/7 drift og support, hvilket garanterer din forretning altid er på. 

Vi hjælper dig optimere din forretning i dag så du kan genopfinde din branche i morgen.

Design: Ved kortlægningen af dit it-miljø samt forretningsbehov, anbefaler og designer vi de næste skridt til din digitale transformation.
Byg: Med vores ekspertise for Azure, AWS og applikationsudvikling, opsætter og migrerer vi infrastruktur, processer samt bygger og refaktorerer applikationer.
Håndtér: Vi tager ekstremt ejerskab med vores fuldt håndterede samt monitorerede tjenester inklusiv 24/7 dedikeret support og sørger for du forbliver compliant.

Fremtiden er lys
når du selv kan
definere den

Benyt dig af vores konsulenter og start din rejse.
Kontakt dem her: +45 33 36 63 00 eller på salg@sentia.dk.

Kontakt